• 1
  • 2
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 3
  • 9
  • 10

Καλώς ήρθατε στο συνεργείο μας

 

Στη Hatkar Service, γνωρίζουμε τη Mercedes-Benz σας καλύτερα από τον καθένα.

Η Hatkar Service Α.Ε είναι εξουσιοδοτημένος επισκευαστής και διανομέας γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ της Mercedes –Benz, Smart & Fuso.

Η εταιρεία μας παρέχει υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής καθώς και ανταλλακτικά για οχήματα επιβατικά (PC) ελαφρά φορτηγά (VAN) βαρέα φορτηγά  (TRUCK)  ειδικού τύπου οχήματα (UNIMOG) καθώςSmart & FusoCanter,δίνοντας προτεραιότητα στην άμεση κάλυψη των αναγκών σας, η λειτουργία της επισκευαστικής μονάδας λαμβάνει χώρα κάτω από τις οδηγίες της Mercedes-Benz και φυσικά, με τις διεθνείς πιστοποιήσεις ISO 9001, 2008 TUV-SUD για βέλτιστη ποιότητα, εφαρμόζοντας όλες τις διαδικασίες, τις οποίες ορίζει η ελληνική νομοθεσία, σχετικά με την ανακύκλωση και τη διαχείριση υλικών.

 H Hatkar Service διατηρεί τον τίτλο του «Καλύτερου Εξουσιοδοτημένου Επισκευαστή» ως αναγνώριση της αξιοπιστίας και του ανώτατου επίπεδου υπηρεσιών της. Τον τίτλο αυτό έχει λάβει αρκετές φορές στο παρελθόν από τη Mercedes-Benz Ελλάς ΑΕΕ, θυγατρική της Daimler A.G.

 Η Hatkar Service A.E. έχοντας ισχυρή θέση στον τομέα ελαφρών, βαρέων και ειδικών επαγγελματικών οχημάτων πραγματοποιεί ένα ακόμα μεγάλο βήμα διεύρυνσης των παρεχόμενων υπηρεσιών της, εισερχόμενη και στον τομέα επιβατικών οχημάτων, Smart, & Fuso στις νέες καθετοποιημένες εγκαταστάσεις στην Κόρινθο.

 Στόχος μας στη Hatkar Service, είναι να εμπνεύσουμε τα υψηλά αισθήματα ασφάλειας και εμπιστοσύνης ως Εξουσιοδοτημένος Επισκευαστής της Mercedes-Benz.

 

 

Ν Ε Ο  Κ Α Τ Α Σ Τ Η Μ Α  Σ Τ Η  Κ Ο Ρ Ι Ν Θ Ο

 

H Hatkar Service A.E προσφέρει τις υπηρεσίες της δίνοντας πάντα προτεραιότητα στην άμεση κάλυψη των επαγγελματικών αναγκών των πελατών, ενώ παράλληλα έχει ως στόχο να διατηρήσει τον τίτλο του «καλύτερου εξουσιοδοτημένου επισκευαστή», τον οποίο έχει λάβει αρκετές φορές κατά το παρελθόν από τη Mercedes-Benz Ελλάς ΑΕΕ, θυγατρική της Daimler A.G, ως αναγνώριση της αξιοπιστίας και του ανώτατου επίπεδου υπηρεσιών της.

Να σημειωθεί πως η λειτουργία της επισκευαστικής μονάδας λαμβάνει χώρα κάτω από τις οδηγίες της Mercedes-Benz και φυσικά με τις διεθνείς πιστοποιήσεις ISO 9001, 2008 TUV-SUD για βέλτιστη ποιότητα, και εφαρμόζοντας όλες τις διαδικασίες τις οποίες ορίζει η ελληνική νομοθεσία σχετικά με την ανακύκλωση και τη διαχείριση των μη χρήσιμων υλικών.